Як відобразити у звітності витрати, не підтверджені первинними документами контрагентів

Новини E-DOC: Як відобразити у звітності витрати, не підтверджені первинними документами контрагентівМінфін дав свої роз’яснення щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності витрат, які не були підтверджені первинними документами контрагентів.

Під час перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств контролюючими органами перед бухгалтерами та керівниками часто поставали питання про необґрунтованих донарахування податків і зборів контролюючими органами у зв’язку з відмовою визнавати витрати, які б обґрунтовували податковий облік.

Після того як підприємці неодноразово були змушені доводити законність здійснення господарської діяльності через суд, Мінфін у своєму листі від 22.04.2016 р. №31-11410-06-5/11705 зазначив:

  • витрати, по яким на момент складання фінансової звітності не отримані первинні документи від контрагентів, визнаються у періоді отримання доходу, для отримання якого вони здійснені, або фактично понесені витрати, якщо їх неможливо прямо пов’язати з доходом.
  • застосування первинних документів, створених підприємством самостійно, буде достатнім до моменту отримання первинних документів від контрагента, якщо вони створені з дотриманням вимог Закону щодо обов’язкових реквізитів первинного документа в довільній формі.
  • при отриманні первинних документів після складання і затвердження фінзвітності фактична сума витрат, зазначена в таких документах, може відрізнятися від розрахункової суми, раніше визнаної у періоді їх виникнення.
  • зазначені розбіжності не є підставою для коригування попередньо визнаної суми витрат, крім тих випадків, коли така різниця є помилкою і суттєво впливає на фінансову звітність попередніх звітних періодів.

МФУ зазначає, що бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства повинні ґрунтуватися на принципах, передбачених Законом про бухгалтерський облік, одним з яких є принцип відповідності доходів і витрат.

Цей принцип вимагає порівняння доходів звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів, щоб визначити фінансовий результат звітного періоду. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Сервіс E-DOC нагадує, що облік операцій і відображення їх у звітності слід здійснювати у відповідності з їх економічною сутністю, а не тільки на основі юридичної форми, що покладено в основу принципу превалювання сутності над формою.