Коли виникають податкові зобов’язання з ПДВ при операціях з продажу товарів

Новини E-DOC: Визначити дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при операціях з продажу товарівВизначити дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при операціях з продажу товарів допомагають роз’яснення в листі центрального офісу з обслуговування великих платників податків9694/10/28-10-01-3-11 від 29.04.2016р.

При здійсненні операцій з продажу товарів з метою оподаткування під постачанням товарів розуміється:

  • операція, в результаті якої за умовами договору між постачальником і покупцем передача права власності на товар вже відбулася;
  • операція, в результаті якої виникнення права власності на товар ще має відбутися при виконанні певних умов договору, тобто оплата товару чи отримання товару покупцем.

У зв’язку з цим дата виникнення податкових зобов’язань при здійсненні операцій з продажу товарів визначає так: податкові зобов’язання з ПДВ не залежать від дати переходу права власності на товар, що поставляється.

У п. 187.1 ст. 187 ПКУ вживається термін «відвантаження товарів» – він розуміється не як факт виникнення права власності на товар, а як початок процесу фізичного переміщення товару від місця його постійного знаходження (зберігання) у постачальника.

Згідно правил Інкотермс 2010 – це умови поставки в договорі купівлі-продажу товарів (ЗЕД-контракті або в контрактах між резидентами всередині країни) і перехід ризиків втрати або пошкодження товару, а також витрат сторін контракту, пов’язаних з постачанням товару. Але правила Інкотермс не регулюють перехід права власності на товар. Цей пункт в контракті повинен визначатися окремо.

Якщо ж постачальником в договорі не визначені податкові зобов’язання за датою зарахування коштів від покупця / замовника, то при здійсненні операцій з продажу товарів, оплата яких ще не відбулася, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцеві, або організації, яка буде здійснювати доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

В цьому випадку ДФС нагадала і про п. 1, 3 і 5 ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в якому зазначено, що підставою для бухобліку госпоперацій є первинні документи, які фіксують факти їх здійснення.

Сервіс E-DOC акцентує вашу увагу на тому, що первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.