Календар бухгалтера

В січні 2016 р. здають наступні звіти:

02.01.2016

 • звіт про товарооборот за січень 2015 р. (форма № 1-торг (місячна)

03.01.2016

 • звіт про обсяг оптового товарообороту за січень 2015 р. (форма № 1-опт (місячна))

06.01.2016

 • звіт з праці за січень 2015 року (форма № 1-ПВ (місячна))

09.01.2016

 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2014 р.
 • звіт про суми податкових пільг за IV квартал 2014 р.
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2014 р.
 • розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за 2014 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2014 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2014 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2014 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2014 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • фінансової звітності за 2014 р. до органів доходів та зборів платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу:
  – Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
  – Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)
  – Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
  – Звіту про власний капітал (форма № 4);
  – Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
  – Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);
  – Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Податкові різниці»(за бажанням)
  – Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, в т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за 2014 р.
 • податкової декларації з податку на додану вартість за IV квартал 2014 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу 
 • заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2015 р.
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за IV квартал 2014 р. (форма № 1ДФ)
 • податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2014 р.
 • податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємцяза 2014 р. платниками, віднесеними до 3 та 5 груп
 • податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за 2014 р. платниками, віднесеними до 4 та 6 груп
 • податкової декларації з екологічного податку за IV квартал 2014 р.
 • податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2014 р.
 • податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2014 р.
 • податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за 2014 р.
 • податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води за 2014 р. 
 • податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден) за 2014 р.
 • податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014 р.
 • податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014р.
 • податкової декларації туристичного збору за 2014 р.
 • декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за IV квартал 2014 р.
 • звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5) за 2014 р.

13.01.2016

 • звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за січень 2015 р., якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку
 • довідки про використані розрахункові книжки  за січень 2015 р.

19.01.2016

 • податку на прибуток підприємства за IV квартал 2014 р.
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2014 р.
 • податку на додану вартість за IV квартал 2014 р.
 • екологічного податку за IV квартал 2014 р.
 • плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2014 р.
 • плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2014 р.
 • збору за спеціальне використання води за IV квартал 2014 р.
 • збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за IV квартал 2014 р.
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2014 р.
 • туристичного збору за IV квартал 2014 р.
 • податку на доходи фізичними особами – підприємцями за 2014 р.
 • єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в IV кварталі 2014 р. платниками єдиного податку 1 та 2 груп
 • єдиного податку за IV квартал 2014 р. платниками, віднесеними до 3, 4, 5 та 6 груп 
 • податкової декларації з єдиного податку на 2015 р. та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2014 р. для набуття і підтвердження статусу платника податку 4 групи
 • податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2015 р.
 • податкової декларації з транспортного податку на 2015 р.

20.01.2016

 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за січень 2015 р.
 • авансового внеску з єдиного податку за лютий 2015 р. платниками єдиного податку 1 та 2 груп
 • податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2015 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю
 • декларації акцизного податку за січень 2015 р. 
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2015 р.
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2015 р.
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності  за січень 2015 р.
 • звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2015 р.

27.01.2016

 • звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2014 р. (форма № 10-ПІ)
 • структурного обстеження підприємства за 2014 р. (форма № 1-підприємництво (коротка, річна))
 • структурного обстеження підприємства за 2014 р. (форма № 1-підприємництво (річна))
 • звіт про обсяги реалізованих послуг за 2014 р. (форма № 1-послуги (річна)) звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2014 р. (форма № 1-опт (квартальна, річна))