ДФС України повідомила про скасування оплати авансових платежів і порядок оплати податку на прибуток

E-DOC, Е-ДОК, ДФС України, податок на прибуток підприємств,ДФС України повідомила, що з 1 січня 2016 р. щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не оплачуються

Це ключова зміна при стягуванні податку на прибуток у поточному році.

Згідно зазначених змін, замість щомісячних внесків платники податку на прибуток повинні сплатити авансовий внесок 31 грудня 2016 р. з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р. (п. 38 підрозділу. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України).

У разі якщо платник податку не здійснить оплату узгодженої суми авансових внесків у встановлений Кодексом строк, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу.

Друга зміна – це щоквартальне декларування. Відтепер звітними (податковими) періодами для податку на прибуток підприємств є календарними, а саме:

  • квартал
  • півріччя
  • три квартали
  • рік

Також слід зазначити, що податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Одночасно з цим, згідно п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу України, встановлюється річний податковий (звітний) період для таких платників податків:

  1. Платників податків, зареєстрованих протягом податкового року, які сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному році;
  2. Виробників сільськогосподарської продукції;
  3. Платників податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, що не перевищує 20 000 000 гривень.

При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), що визначається за показниками Звіту про фінансові результати, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Конкретизований порядок зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податків на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно. Так, п. 137.6 ст. 137 Кодексу визначено: якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менше суми податку на нерухоме майно, що відрізняється від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахована у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток у наступних податкових (звітних) періодів.

Уточнено порядок зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податків на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно. Так, п. 137.6 ст. 137 Кодексу говорить про те, що якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не одержав прибуток, або сума податку на прибуток менше суми податку на нерухоме майно, що відрізняється від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не переноситься на зменшення податку на прибуток поточного періоду, а також не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових періодів.

Окремо варто згадати, що право зменшення платником податку фінансового результату до оподаткування поширюється також на суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи і на суму нарахованих дивідендних доходів від інших платників податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (п .40 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу). Також передбачені нові різниці для коригування фінансового результату оподаткування на період дії закону про фінансової реструктуризації (п. 39 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу).

Важливо згадати, що до 9 лютого 2016 подається декларація з податку на прибуток підприємств 2015 року платниками, які використовують базовий звітний (податковий) період квартал. Подача декларації відбувається у відповідності з формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 «Про затвердження форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Порядок заповнення декларації зазначено у листі Державної фіскальної служби від 04.01.2016 № 102/7 / 99-99-19-02-01-17 «Про затвердження декларації з податку на прибуток підприємств».