Алкогольно-тютюнова звітність: нюанси заповнення

Новини E-DOC: Алкогольно-тютюнова звітність заповнення7 важливих питань про подання звітності про обсяги виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів зібрав для вас сервіс E-DOC.

1. Яка звітність про обсяги роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами подається підприємцями, що мають відповідну ліцензію; граничні терміни подання та звітний період.

ДФС України роз’яснює, що суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами повинні подавати звітність до територіальних органів ДФС за місцем реєстрації.

Звіт подається про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів у роздрібній мережі за встановленою формою.

Терміни подання звітності: щомісяця до 10 числа (9 число – останній термін подачі). Перший звітний період – квітень 2016 року, останній день подання звіту за квітень 2016 року – 10 травня.

Звітність подається засобами електронного зв’язку в порядку, передбаченому для податкової звітності.

2. Граничний термін подання звітності про обсяги виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Граничний термін подання звітності про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів є 9 число наступного місяця.

Якщо цей день припадає на вихідний (святковий або інший неробочий день), то останнім днем для подання звітності буде перший робочий день після граничного терміну.

3. Одиниці виміру у звіті № 1-Р «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в роздрібній мережі» і округлення показників при заповненні звіту.

Показники звіту № 1-РА заповнюються в тис. дал.

Порядок округлення показників: до шести знаків після коми (наприклад, 0,5 л необхідно відображати як 0,00005 тис. дал).

4. Одиниці виміру у звіті № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» і округлення показників при заповненні звіту.

Порядок округлення при складанні звіту № 1-РТ відображаються показники: для сигарет з фільтром, сигарет без фільтра, сигар в млн. штук, для інших тютюнових виробів в млн. штук або тоннах з округленням до шести знаків після коми.

Наприклад, 1 сигара відображається як 0,000001 млн штук, одна пачка сигарет з фільтром (20 шт.) – як 0,000020 млн штук, тютюнові вироби, що враховуються в одиницях маси відображаються в тоннах: 1 р = 0,000001 т.

5. Порядок заповнення інформації про ліцензії у звітах № 1-Р та № 1-РТ, якщо суб’єкт господарювання має декілька ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами.

У звітах № 1-Р та № 1-РП необхідно вказувати реєстраційний номер і термін дії отриманої ліцензії. Проте якщо діючих ліцензій декілька, то замість їх реєстраційних номерів потрібно вказати кількість отриманих ліцензій, термін дії ліцензій не заповнюється.

6. Чи необхідно суб’єкту господарювання, який придбав у виробника спирт для технічних потреб, звітувати до контролюючого органу про використання спирту?

Надання звіту про використання спирту, придбаного суб’єктами господарювання для технічних потреб, не передбачено, відповідно до норм Закону №481/95-ВР.

7. Як заповнюються звіти щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв з використанням кодів продукції: 33 вина виноградні (у тому числі за кодами 34 – 39); 40 виноматеріали (у тому числі за кодами 41 – 46); 59 лікеро-горілчані вироби (у тому числі за кодами 60 – 63)?

ДФС звертає увагу, що продукція, яка відносяться до кодів 34-39, 41-46, 60-63 відображається у звітах щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв двічі: перший раз як самостійний код і вид продукції (34-39, 41-46, 60-63) і другий – у складі відповідного коду виду продукції, до складу якого такий код і вид віднесені (33, 40, 59). Тобто значення показників продукції:

  • за кодом 33 «Вина виноградні» – має дорівнювати або перевищувати сумарне значення показників за кодами 34 – 39;
  • за кодом 40 «Виноматеріали» – має дорівнювати або перевищувати сумарне значення показників за кодами 41 – 46;
  • за кодом 59 «Лікеро-горілчані вироби» повинна дорівнювати або перевищувати сумарне значення показників за кодами 60 – 63.

 

Важливий момент при відображенні у звітах зазначених кодів: не можна відображати у звіті продукцію тільки за кодами 33, 40, 59 — це порушення трактується ДФСУ як надання звіту з недостовірними даними та тягне за собою штраф у розмірі 17000 грн.

Звертаємо вашу увагу, що Мінфін видав наказ №49 від 11.02.2016 р., яким затверджено форми звітів по виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також порядки їх заповнення, і він вже вступив в силу з 22.04.2016 р.

Надіслати звіти у ГФС за чинними формами ви можете через сервіс електронного документообігу E-DOC.