Календарь бухгалтера

 У лютому 2016 р. здають наступні звіти та проводят такі платежі:

01.02.2016

звіт про інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2015 рік

звіт про використання води за 2015 рік (форма № 2ТП-водгосп (річна)) до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства

02.02.2016

звіт про товарооборот за січень 2016 року (форма № 1-торг (місячна))

04.02.2016

звіт про обсяг оптового товарообороту за січень 2016 року (форма № 1-опт (місячна))

05.02.2016

звіт з праці за січень 2016 року (форма № 1-ПВ (місячна))

09.02.2016

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2015 рік

звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2015 року

звіт для податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік платниками, що звітують щокварталу

розрахунки частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік

розрахунки оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунки оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

фінансової звітності за 2015 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу:
– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)
– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
– Звіту про власний капітал (форма № 4);
– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
– Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);
– Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, в т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за 2015 рік

податкової декларації з податку на додану вартість за IV квартал 2015 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2016 році 

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за IV квартал 2015 року (форма № 1ДФ)

податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2015 рік

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2015 рік платниками, віднесеними до 3 групи

податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за 2015 рік платниками, віднесеними до 3 групи

податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2015 року

розрахунки з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до декларації) за IV квартал 2015 року

розрахунки з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3 до декларації), за IV квартал 2015 року

розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за IV квартал 2015 року

розрахунки з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації) за IV квартал 2015 року

розрахунки з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації) за ІV квартал 2015 року

розрахунки з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до декларації) за ІV квартал 2015 року

звіту про використання води за 2015 рік (форма № 2ТП-водгосп (річна)) до органів ДФСУ

розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до декларації) за ІV квартал 2015 року

розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до декларації) за ІV квартал 2015 року

податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за 2015 рік

податкова декларація туристичного збору за 2015 рік

звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5) за 2015 рік 

12.02.2016

звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

15.02.2016

звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за січень 2016 року

довідки про використані розрахункові книжки за січень 2016 року

19.02.2016

податки на прибуток підприємства за IV квартал 2015 року

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2015 року

податку на додану вартість за IV квартал 2015 року

екологічного податку за IV квартал 2015 року 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2015 року 

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2015 року 

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за IV квартал 2015 року

рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал 2015 року 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за IV квартал 2015 року 

збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2015 року 

туристичного збору за IV квартал 2015 року 

єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в IV кварталі 2015 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп

єдиного податку за IV квартал 2015 року платниками — юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи

авансового внеску з єдиного податку за лютий 2016 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп 

податкова декларація з єдиного податку на 2016 рік та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 рік для набуття і підтвердження статусу платника податку 4 групи

податкова декларація  з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2016 рік 

податкова декларація з транспортного податку на 2016 рік 

22.02.2016

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за січень 2016 року

податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю 

декларація акцизного податку за січень 2016 року

податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2016 року

податкова декларація  з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2016 рік

звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2016 року

розрахунки з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за січень 2016 року

розрахунку з  рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

розрахунки з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за січень 2016 року

26.02.2016

структурного обстеження підприємства за 2015 рік (форма № 1-підприємництво (коротка, річна))

26.02.2016

структурного обстеження підприємства за 2015 рік (форма № 1-підприємництво (річна))

звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2015 рік (форма № 1-опт (квартальна, річна))

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2016 року

29.02.16

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2016 року

фінансова звітность за 2015 рік до органів статистики — всіма підприємствами, а також до органів доходів та зборів — платниками податку на прибуток, у яких звітний період дорівнює календарному року: 
– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);
– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
– Звіту про власний капітал (форма № 4);
– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
– Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);
– Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);
– Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2015 рік (форма № 10-ПІ)

податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2015 рік платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

спрощена податкова декларація  з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України, за 2015 рік

розрахунки оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

розрахунки  оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік